Zarząd powiatu ocenił się pozytywnie

POWIAT OBORNICKI.  W minionym tygodniu radni decydowali o uchwaleniu absolutorium zarządowi powiatu. Wynik był przewidywalny, bowiem aż sześć osób wchodzi w skład zarządu powiatu, więc znaczna cześć rady była sędziami we własnej sprawie. Ci radni faktycznie ocenili się dobrze.

Adam Olejnik jako przewodniczący komisji finansów poinformował, że budżet został wykonany po stronie dochodów w ponad 100% a wydatki w 98%. Kazimierz Przygoński tytułem komentarza, ocenił analizę budżetu jako „wnikliwą” i dodał, że RIO wydała także opinię pozytywną, pomimo bardzo ogólnikowej oceny komisji rewizyjnej.

Z. Hinz w imieniu lewicy stwierdził, że sprawozdanie zarządu jest czytelne i przejrzyste. Nie mógł tego jednak powiedzieć o wniosku komisji rewizyjnej. Nazwał go powierzchownym i pobieżnym. Zauważył, że odpowiedzialność za ten stan ponoszą osoby zatrudnione w starostwie i radni funkcyjni. Jedną z uwag był fakt złego wydawania pieniędzy w szkole w Miłowodach. Wydatki na płace w tej placówce były ewidentnym naruszeniem dyscypliny finansowej. To jednak zauważył jedynie Zdzisław Hinz.

Radny Henryk Szrama w imieniu wspomnianej wcześniej komisji rewizyjnej przeczytał sprawozdanie. Na koniec wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Zapewnił też, że jego komisja jest zbyt szczupła, skąd są pewne niedociągnięcia. Z tym zdaniem nie zgodził się jednak Zdzisław Hinz. Jego opinia pozostała bez wpływu na kolegów. Ostatecznie za udzieleniem zarządowi powiatu absolutorium za miniony rok głosowało13 radnych. Przeciw byli jedynie Dykcik, Białachowski i Hinz.

Podobne artykuły