Czy powstanie oddział dializ?

OBORNIKI.  Wobec sygnałów dotyczących dializowania, podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Powiatu, została podjęta decyzja o rozpoczęciu rozmów na temat ewentualnego utworzenia oddziału dializ na terenie obornickiego lub kowanówkowskiego szpitala.

Do placówki w Obornikach już zgłosiła się firma proponująca dializowanie w budynku szpitala. Dyr. Franciszek Filipiak przyznał, że jak na chwilę obecną ma zbyt mało danych, aby wyrazić na ten temat opinię. Swego czasu dostał już podobną propozycję, jednak tak dalece niekorzystną dla szpitala, że z niej zrezygnował. Firmy pragnące dializować działają na zasadzie pełnej komercji.

Na temat potrzeb tego rodzaju zabiegów zapytaliśmy naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urszulę Bak. Wyliczyła, że dializą jest w naszym powiecie objętych dziesięć osób i nie ma, a także nigdy nie było w przeszłości problemu z dowożeniem tych osób na dializy. By oddział dializ zarobiła na siebie potrzeba dużo większej grupy pacjentów a nie ma żadnej pewności, że uda się ich pozyskać z zewnątrz.

Innym miejscem, branym pod uwagę przy omawianym problemie, jest Szpital Kardiologiczny w Kowanówku, gdzie znajdują się nawet bardziej dogodne warunki lokalowe i odpowiednia kadra medyczno specjalistyczna. Jednak właścicielem szpitala jest marszałek wielkopolski i to on będzie podejmował wszelkie decyzje.

Podobne artykuły