Sąd ogłosił upadłość Fabryki Mebli

POZNAŃ, OBORNIKI. 14 listopada Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XV Gospodarczy Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił ogłosić upadłość dłużnika Wielkopolskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich. Sąd postanowił także wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Dziamskiej oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Mariana Kaczmarka z Szamotuł.

Wniosek o upadłość złożył też zarząd spółki Meble Oborniki spółka z o. o. – spółki zależnej od WFM.

Podobne artykuły