Zaniepokojony radny Gruszka

ROGOŹNO. Były burmistrz a obecny radny Czesław Gruszka jest zaniepokojony wieloma sprawami, które wolno, choć konsekwentnie toczą się i mogą stać się źródłem ogromnych kosztów społecznych i bałaganu. Z jego interpelacji w tych kwestiach odnotowaliśmy niepokój z powodu tworzenia planu rewitalizacji Rogoźna.

Radny nalegał na powołanie zespołu do spraw odnowy miasta, gdyż sprawa jest zbyt ważna, aby zajmował się nią jedynie zarząd Rogoźna. Obserwując dotychczasowe ?sukcesy? burmistrza Janusa, trudno nie podzielić niepokoju radnego. Zapytał też o waloryzację kaucji mieszkaniowych, wpłacanych przez lokatorów przed rokiem 1994. Jest to głośna sprawa, gdyż okazało się, że takie kucje powinny być zwracane przy sprzedaży mieszkań, czego gmina nie uczyniła. Teraz wiele osób ubiega się o ich zwrot a łączna kwota tych zobowiązań poważnie obciąży budżet miasta.

Radny chciał wiedzieć także, ile spraw przeciwko gminie toczy się przed sądami administracyjnymi oraz ile odwołań od decyzji burmistrza złożono w innych instytucjach odwoławczych. Przypominamy, że o większości z nich już pisaliśmy a jeżeli decyzje wspomnianych organów okażą się niepomyślne dla gminy, to kasa będzie musiała wypłacić odszkodowania liczone już w milionach złotych.

Burmistrz odpowie na pytania radnego w formie pisemnej. My dowiedzieliśmy się, że radnych, poważnie zaniepokojonych o los Rogoźna jest więcej i należy spodziewać się prawdziwej lawiny interpelacji. Same interpelowanie niczego nie załatwi, choć niewątpliwie stanie się wyraźnym sygnałem braku poparcia dla wielu działań obecnego burmistrza.

Podobne artykuły