Droga rowerowa coraz dłuższa

GMINA OBORNIKI. Obserwując postępy na budowie drogi rowerowej z Obornik do Kowanówka, można mieć przeświadczenie o dobrym tempie i wzorowej organizacji pracy. Nieomal połowa inwestycji jest już gotowa i wszystko wskazuje na to, że o ile tempo nie osłabnie a pogoda się utrzyma, to wszelkie prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Inwestycja jest powiatowa a Rada Miejska Obornik jednogłośnie poparła zamysł udzielenia jej pomocy finansowej i rzeczowej.

Gmina wyłożyła na ten cel 10 000 złotych i dołożyła bezpłatnie grunt. Nowobudowana droga rowerowa połączy się z odnawianym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Staszica, tworząc wygodną i bezpieczną ścieżkę z Kowanówka do niemal centrum Obornik. Takiej ścieżek potrzeba jest znacznie więcej a obecnie budowana może stać się ich zapowiedzią.

Podobne artykuły