Dostojni goście z Lüchow

OBORNIKI. W minionym tygodniu Oborniki odwiedzili szczególni goście z zaprzyjaźnionego z powiatem obornickim niemieckiego powiatu Lüchow-Dannenberg. Burmistrz Karl Schultz, radni Horst Miller i Otto Shiwe oraz towarzyszący im dyrektor Urzędu Miejskiego zwiedzili miasto i okolice. Ogromne wrażenie zrobiła na nich ocynkownia Metalplastu. Tak wielkiego zakładu przemysłowego takiej skali jeszcze nie widziałem. Ten robi na nas szczególne wrażenie, bo podobnego w naszym rejonie nie ma – powiedział później burmistrz Schultz.

Do Obornik przybył, aby podpisać umowę o współpracy. Ma już takie dwie umowy, ale z miastami bardzo odległymi. W podobnej sytuacji są Oborniki. Warto zauważyć, że dla obu miast trzy takie umowy partnerskie otwierają drogę do pozyskiwania unijnych dotacji na wymianę młodzieżową i wspólne programy społeczno-kulturalne. Niemcy chcą założyć stowarzyszenie wspierające wzajemne stosunki partnerskie, polegające na wzajemnym poznawaniu swej kultury, historii i teraźniejszości. Współpraca młodzieżowa to także wzajemne poznawanie języka sąsiada. Liczy na to, że przyszła współpraca oblecze się w namacalne treści. Goszczący niemiecką delegację radni i burmistrz Obornik też taką nadzieję wyrazili a Anna Rydzewska dodała ? jako celowe widzę powołanie zespołów problemowych, które mogłyby objąć poszczególne płaszczyzny kontaktów. Nie zależy nam na kolejnym porozumieniu, lecz na prawdziwym i żywym partnerstwie, otwierającym zwłaszcza młodym mieszkańcom naszej gminy jak najszerszy horyzont.

Podczas wspólnej kolacji w gościnnych progach restauracji Laguna obie strony dalej wymieniały się poglądami i spostrzeżeniami. Kazimierza Paprzyckiego interesowały alternatywne źródła energii odnawialnej a Walerię Liczak, kto utrzymuje miejską pływalnię. Radny dowiedział się, że w Niemczech takie źródła stanowią lukratywny biznes i łatwe źródło nie tylko energii, ale i zarobku, a radna, że pływalnię utrzymuje społeczeństwo i czyni to dużym wysiłkiem finansowym.

Podobne artykuły