Skarga pani Madoń

OBORNIKI. Państwo Madoń z Obornik są niezadowoleni z decyzji jaką w sprawie sprzedaży ich działki podjęła Anna Rydzewska. Chcieli tak sprzedać działkę tak, by ich nakłady pokrył kupujący lub gmina. Nie doczekawszy się takiego rozwiązania złożyli skargę na działalność burmistrza.

W trakcie minionej sesji Rady Miejskiej Obornik Anna Rydzewska wyjaśniła, że gmina nie może wchodzić w rozliczenia pomiędzy prywatnymi osobami. Madoniowie wykonali ogrodzenie i bramę, prawdopodobnie jednak bez pozwolenia. Chcieli aby im gmina przeniosła bramę i położyła pozbruk za darmo. Nie zostało to spełnione. Potencjalni nabywcy, państwo Szmajsowie chcieli nawet początkowo uczestniczyć w kosztach tegoż, ale pani Madoniowa nalegała na zbyt wiele i odstąpili. Burmistrz twierdzi, że starała się pomóc we wzajemnym kontakcie pomiędzy oboma stronami.

Radni zapoznawszy się ze sprawą uznali skargę za bezzasadną. Jedynie Wojciech Pawlik wstrzymując się do głosu zauważył, iż najlepiej jest planując cokolwiek przewidzieć wszelkie przyszłe problemy.

Podobne artykuły