Bankowy problem

OBORNIKI. Zarząd Powiatu Obornickiego ogłosił przetarg na finansowanie przebudowy ogrzewania Zespołu Szkół Zawodowych im H. Cegielskiego w Rogoźnie. Ku pewnemu zaskoczeniu, żaden bank nie stanął do przetargu na udzielenie powiatowi kredytu.

Nie mniejszym zaskoczeniem jest fakt, że wcale nie martwi to skarbnika powiatu, który uważa -jest jeszcze wiele czasu i banki nie muszą się spieszyć. Sekretarz Piotr Sitek okazał się być w tej sytuacji mniejszym optymistą przypominając, że – nie można zbytnio zwlekać, bo jak się ustali wykonawcę, to nie może okazać się, że nie ma finansowania.

Jego zdaniem przetarg na kredyt trzeba by ogłosić najpóźniej na początku grudnia, aby mieć gwarancję kredytu i móc ogłaszać przetarg na wykonawstwo nowej sieci grzewczej. Na marginesie tej sprawy można dopisać, że dobrze się stało, iż różnica zdań pomiędzy sekretarzem a skarbnikiem pojawiła się już teraz, co może uratować powiat przed kolejną wpadką. Czasami lepiej być racjonalnym optymistą, niż optymistą jako takim.

Podobne artykuły