Wielkie sprzątanie

POWIAT OBORNICKI. Tradycyjnie, jak co roku w dniu 15 września rozpoczęła się międzynarodowa akcja sprzątania świata. Przypomnijmy, że po raz pierwszy idea wielkiego sprzątania środowiska naturalnego pojawiła się w Australii.

W 1993 roku Program Ochrony Środowiska Naturalnego Narodów Zjednoczonych (UNEP), we współpracy z organizacja Sprzątanie Australii, zorganizowały wspólnie światowy Dzień Sprzątania, mający na celu zwrócenie uwagi świata na różnorodność problemów ochrony środowiska, a także na ważną rolę, którą ma do spełnienia każdy z nas. Idea „sprzątania” jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadków. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle gromadzi się wiele ludzi, jak np. parki i drogi publiczne, plaże, kąpieliska. Zebrane śmieci winny być następnie właściwie zmagazynowane i przerobione.

Takie sprzątanie łatwo zorganizować i może stać się ono dobrą zabawą. Gdy do takiej akcji ruszają młodzi i starsi, budzi sie chęć wspólnego działania i wszyscy lepiej czują cel swojej pracy. Śmieci są problemem w każdym zakątku świata. Akcja Clean up the world (Sprzątanie Świata) przekracza granice państw i ideologii, gromadząc wszystkich ludzi wokół wspólnej sprawy. Co roku także i Polsce organizowane są ogromne akcje sprzątania, podczas których z ulic, lasów i parków znikają masy śmieci.

Dzieci i młodzież z powiatu obornickiego jak zwykle aktywnie włączyły się w akcję. Jako jedni z pierwszych w teren wyruszyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach. Sprzątali teren wokół obornickiej Pływalni, tzw. Wielkiej Dziury na Osiedlu Leśnym, tereny rekreacyjne przy terenach działkowych Relaks, a także teren wokół własnej szkoły. W sumie wydaliśmy ponad 200 worków na śmieci i niezbędne podczas tego typu prac rękawice ochronne – opowiadał nam dyrektor SP nr 3 Zygmunt Dyczkowski.

Młodzież z Ryczywołu i Połajewa pomimo deszczowej aury rozpoczęła sprzątanie w piątek-16 września. Tam również niezbędne okazały się rękawice i worki na śmieci oraz odzież przeciwdeszczowa. Na szczęście podczas tego typu akcji nikogo nie trzeba było namawiać do sprzątania. Młodzież i dzieci z ochotą porządkują swoje otoczenie, tym bardziej, że często z powodu akcji odwoływane są niektóre lekcje, a każda dodatkowa chwila wolnego (nawet przy sprzątaniu) jest dla wielu po prostu przyjemnością.

Podobne artykuły