Oświata po rogozińsku

ROGOŹNO. Penomocnik oświaty w Rogoźnie Marian Kuszak poinformował nas, że z podsumowania roku minionego wynika, iż nie promowano łącznie 48 uczniów, w tym 40 w gimnazjach. Jest to jego zdaniem i tak znaczna poprawa w stosunku do roku minionego, bowiem jak rzekł… do placówek trafił lepszy materiał. Większość ze wspomnianych uczniów nie była w ogóle klasyfikowana, bo uczniowie nie uczęszczali na zajęcia. Ich rodzice przyznali się do pełnej bezradności wobec swych dzieci, które wychodzą z domu a do szkoły notorycznie nie trafiają. Marian Kuszak ma nadzieję na utworzenie szkoły uzawodowionej, w której mogliby uczyć się czegoś tacy, co czego innego uczyć się nie chcą. Wśród takich co się kiepsko uczą są też rogozińscy gimnazjaliści. Dowodem na to twierdzenie mogą być wyjątkowo słabe wyniki z przedmiotów przyrodniczych. Kurator nałożył na rogozińskie szkoły obowiązek poprawienia tego stanu.

Oświatowy nepotyzm

Radny Krzysztof Ostrowski postanowił sprawdzić plotki na temat pana pełnomocnika oświaty, o którym mówi się, że nagminnie zatrudnia rodzinę oraz znajomych w podległych sobie placówkach oświatowych. Ostatnio znalazł tam ponoć pracę dla córki. Marian Kuszak na pytanie radnego odpowiedział z wielką szczerością – zatrudniłem córkę na etat intendenta, bo ona zna się na gospodarce żywnościowej. Radny choć głęboko tym faktem zniesmaczony, pocieszył się jednak myślą, że przynajmniej po margarynę do sklepiku wyskoczy teraz prawdziwy fachowiec.

Oświatowe dziury

Nie chodzi tu o dziurę w budżecie oświaty, bowiem jej potrzeby są tak wielkie a środki na ich zaspokojenie tak małe, że dziura rośnie i rośnie. W tym jednak przypadku chodzi o dziury w autobusie wożącym dzieci.

Sołtys Budziszewka Zbyszek Nowak zapytał, dlaczego dzieci do jego wsi wozi autobus dziurawy jak sito i czy taki pojazd kosztuje gminę mniej niż cały. Dyrektor Oświaty Wiktor Jaworski zapewnił go, że dzieci będzie w tym roku wozić ta sama firma, ale mają lepszy tabor. Nie mają też już ponoć dziurawego Autosana. Gmina zapłaci firmie 2,90 zł netto za 1 km przejazdu bez względu na dziury.

Oświatowe niedbalstwo

Jak zwykle dociekliwy Feliks Karczmarek zapytał burmistrza o strukturę organizacyjną oświaty i ewentualne zmiany, których mógł nie zauważyć. Według informacji znajdującej się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego można wyczytać, że jest w Parkowie Zespół Szkół Zawodowych im Henryka Cegielskiego i są Zespoły Szkół a pani Cisowska jest dyrektorem obu tych placówek. Burmistrz Janus wyjaśnił, że jest to tylko pomyłka. Ja sam doszukałem się trzech „pomyłek” – powiedział pan Feliks i dodał – to jednak nie pomyłki lecz zwykłe niedbalstwo.

Oświatowe zagrożenia

Pani dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie zgodziła się, że autobus stający przed jej placówką blokuje jezdnię i stwarza poważne zagrożenie dla ruchu. Jest miejsce na parking z drugiej strony parku a sołtys ma już na jego utworzenie 4 000 zł.

Jak stwierdził burmistrz B. Janus formalnie nie jest to parki, lecz las, a w lesie nie wolno robić parkingów. Doradził, aby stawać autobusom przez „Obstem”, bo tam jest dogodne miejsce, które nikomu nie koliduje a problem rozwiązuje. Co na to wspomniany „Obst”, to przemilczano.

Podobne artykuły