Odszkodowanie

OBORNIKI. Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynął już pozew Wielkopolskich Fabryk Mebli z żądaniem od gminy Oborniki kwoty niemal dwóch milionów złotych, tytułem utraconych korzyści.

Jak zdołaliśmy w nim przeczytać – szkoda powyższa jest następstwem działalności Henryka Dykcika, który nie będąc do tego upoważnionym wydał decyzję, która spowodowała podpisanie umowy przedwstępnej, która dałaby zysk w kwocie 1.958.290,78 złotych.

Przypominamy, że niemal ostatniego dnia swego urzędowania, a dokładnie 30 września 2002 roku ówczesny wiceburmistrz wydał WFM warunki zabudowy upoważniające przyszłego inwestora do wybudowania na terenie fabryki hipermarketu.

Jego decyzja, która w sposób oczywisty godziła w interesy miasta i jego obywateli, budzi wciąż jeszcze pytania dlaczego to zrobił i jaki mógł mieć w tym interes. Jego czyn jeszcze bardzie zastanawia w kontekście tego, że formalnie nie miał on żadnych uprawnień do wydawania warunków zabudowy i nie mógł o tym nie wiedzieć.

Jest jednak i dobra wiadomość. Jeżeli gmina będzie musiała zapłacić z tego powodu jakiekolwiek odszkodowanie, to zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wystąpi do Dykcik o ich zwrot. Dowiedzieliśmy się od burmistrz Anny Rydzewskiej, że nie ma ona zamiaru rezygnować z tego prawa.

Podobne artykuły