O prawybory w Obornikach i wyłonienie jednego, powiatowego kandydata

POWIAT OBORNICKI. Z interesującą, chociaż bardzo spóźnioną, inicjatywą wystąpiło powiatowe PSL proponując ustąpienie kandydatów na parlamentarzystów na rzecz jednego najliczniej popieranego przez wyborców. Kazimierz Zieliński i Krzysztof Paszyk zwrócili się z apelem do kandydatów na posłów z powiatu obornickiego o przeprowadzenie prawyborów zmierzających do wyłonienia jednego kandydata do Sejmu cieszącego się najlepszym poparciem mieszkańców Ziemi Obornickiej. Kandydaci cieszący się mniejszym poparciem mogliby rozważyć możliwość wycofania się z ubiegania się o mandat zwiększając przez to szanse na wybór posła faktycznie związanego z Powiatem Obornickim i jego mieszkańcami. Prawybory mogłyby odbyć się 18 września przy pomocy Władz Samorządowych i radnych wszystkich gmin.

Trzeba przyznać, że jest to inicjatywa ciekawa choć znacznie spóźniona. Dobrze przygotowana i dużo wcześniej mogłaby dać mieszkańcom powiatu własnego przedstawiciela w Sejmie, skutecznie broniącego interesów swoich wyborców.

Wybory są jednak cykliczne, zatem o powyższym pomyśle warto pamiętać.

Podobne artykuły