Na ogół nieźle

POWIAT OBORNICKI. Jednym z najważniejszych mierników efektowności powiatu jest wykonanie przezeń budżetu. Skarbnik Kazimierz Przygoński z satysfakcją mówił o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku, a szczególnie w dziale drogowym, bo zwiększono go o nieco pond 20 000. Jak rzekł, jest dumny, że po raz pierwszy w historii powiatu, w zakresie dochodów z podatków od osób fizycznych budżet został wykonany bardzo dobrze. Z mniejszym entuzjazmem mówił o dochodach z CIT-u (wpływy z działalności gospodarczej), gdzie już tak dobrze nie jest.

Natomiast żenująco przybiega realizacja świadczeń na stypendia uczniowskie fundowane przez Urząd Marszałkowski. Ze smutkiem mówił o drogach, na których niestety nie wiele się dzieje. Tyle co na drogi powiat dostaje, tyle im oddaję – podsumował skarbnik.

Wydatki w dziale „oświata” zamknęły się w jego mniemaniu dobrze. Ponad 91% tych pieniędzy przeznaczono jednak na wynagrodzenia. Kazimierz Przygoński był jednak pełen optymizmu. Przyznał rację, że potrzeby oświaty są ogromne i na ich wykonanie trzeba około półtora miliona. By ich nie zabrakło… skreślono je i dzięki temu oświata się zbilansuje. Ta nowatorska metoda nie da się jednak stosować bez końca.

Zdaniem Piotra Gruszczyńskiego, wykonanie zadań rzeczowych w oświacie jest dobre, bo wynik zrobiono pewną kombinacją, a jej skutki powrócą do ponownego załatwienia. Nie wykonano zadań rzeczowych, co zaciemniło, ale i wypolerowało obraz jego wykonania w całości.

Romana Białachowskiego dręczy inna obawa, a mianowicie to, że nadchodząca jesień może uniemożliwić wykonanie zaplanowanych zadań drogowych. Zaskoczyło go też 100% wykonanie zadań w dziale „turystyka”, skoro nie widać ich w powiecie, choćby ich szukał ze świecą, interesujących brak oznakowania interesujących obiektów na terenie powiatu uniemożliwia ich odwiedziny.

Adam Olejnik doliczył się, że w dochodach powiatu od opłat komunikacyjnych będzie spore przekroczenie. To stwarza nowe możliwości. Jego zdaniem można by je przeznaczyć, na przykład, na wykreślone zadania w oświacie.

Podobne artykuły