Kurkowy król żniwny

ROGOŹNO. W niedzielę 28 sierpnia Bractwo Kurkowe ROGOŻA przeprowadziło turnieje strzeleckie. Tradycyjny Turniej Żniwny Królewski wygrał Brat Benedykt Strzelewicz – starszy Bractwa ROGOŻA. Jego strzał znalazł się najbliżej czarnego punktu oznaczającego środek tarczy.

W tym roku Bracia utrudnili sobie zadanie, ponieważ środek tarczy nie znajdował się w geometrycznym środku koła. Rycerzami Żniwnymi zostali Bracia: Franciszek Kowalski i Bogdan Andrzej Jeran – ich strzały były kolejnymi w odległości od czarnego punktu. W turnieju strzeleckim z okazji święta plonów tzw. Strzelaniu Dożynkowym wygrał Brat Leon Wiese. Drugie miejsce zajął Brat Wiesław Łyczakowski z Poznańskiego Bractwa Kurkowego, a trzecim był Brat Franciszek Kowalski, tak jak zwycięzca – z Bractwa Kurkowego RO-GOŻA.

Strzelanie Dożynkowe było strzelaniem otwartym i uczestniczyły w nim także osoby nie będące członkami bractw kurkowych. Podobnie było w przypadku strzelania do kura. Strzelali wszyscy chętni, a kur spadł na ziemię po strzale Brata Wiesława Łyczakowskiego z Poznania. Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Kudliń-skimu, a trzecie żonie zwycięzcy – Barbarze Łyczakowskiej.

Podobne artykuły