Kolejowa kradzież

OBORNIKI. Wzrost VAT-u na materiały budowlane nie był zapewne jedynym powodem dla którego w ostatnim dniu sierpnia nieznany sprawca skradł z wagonu cement.

Wykorzystując postój pociągu na stacji w Obornikach około godziny1325 rozerwał tak zwany kaptur foliowy i z palety przewożonej na platformie wagonu dokonał zaboru 25 worków cementu o wartości 350 zł. Stratę poniosły PKP.

Podobne artykuły