Dotrzymali słowa

RYCZYWÓŁ. Wakacje się skończyły i nadszedł dzień 1 września. Rozpoczął się nowy rok szkolny, rok szczególnie długi gdyż zajęcia trwać będą aż do 30 czerwca. Dla świeżo oddanej do użytku Szkoły Podstawowej w Ryczywole był to dzień tym bardziej szczególny, gdyż jego mury powitały nowych uczniów po raz pierwszy.

O godzinie 900 uczniowie szkół zebrali się na placu 1 maja, aby w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczcić Dzień Kombatanta. Tutaj delegacje kombatantów wojennych, uczniów oraz władz gminy, złożyły kwiaty pod obeliskiem. Po przemówieniu wicewójta Molskiego i przemarszu zgromadzonych do holu głównego nowootwartej podstawówki, dokonano oficjalnego oddania jej do użytku.

Dyrektor z radością powitał grono pedagogiczne, uczniów oraz gości w swej jak to rzekł – szkole na miarę XXI wieku. Podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do jej powstania. Wśród gości zgromadzonych był również poseł na sejm RP, wiceminister finansów Stanisław Stec. Podziękował on za zaproszenie, życzył samych sukcesów oraz, aby sukcesy te ułatwić, podarował szkole nowoczesny komputer wraz z dwiema drukarkami, a także pięknie oprawiony hymn polski.

Swe życzenia złożył również wójt Gacek. Dzieci znużone już nieco przemówieniami zdecydowanie się ożywiły, gdy ks. Kałużny poświęcając nową szkołę, szczodrze kropił również i zgromadzony tłum. Podczas uroczystego otwarcia nie mogło oczywiście zabraknąć części artystycznej. Ta część przypadła w udziale uczniom tejże szkoły, którzy pod nadzorem pedagogów przygotowali piosenki i inscenizację, ku wielkiej uciesze wszystkich zebranych.

Z rozmowy z wicewójtem Janem Molskim dowiedzieliśmy się, że od tego roku na terenie gminy funkcjonować będą 3 autobusy dowożące dzieci. Dwa z nich należą do gminy, a zatem utrzymanie ich jest tańsze. Trzeci autobus, wynajęty od przewoźnika prywatnego, został uruchomiony aby usprawnić dowozy dzieci po likwidacji niektórych oddziałów.

Władze gminy po raz kolejny dotrzymały słowa danego rodzicom likwidowanych szkół i zapewniły ich dzieciom wspaniałe warunki nauki oraz zorganizowały ich dowóz. W całej gminie zostały rozmieszczone znaki informujące o tym, że tym miejscu jest przystanek autobusu szkolnego. Punktów tych będzie o 10 więcej niż w roku poprzednim.

Podobne artykuły