Zagraniczne wojaże

OBORNIKI. Jak zwykle dociekliwa radna Waleria Liczak zapytała włodarzy Obornik o koszty i korzyści dla gminy, które by wynikały z ich wyjazdów zagranicznych. Co do korzyści, to nie powinny zastanawiać, bowiem zawierane tam porozumienia owocują późniejszymi kontaktami różnych grup społeczeństwa i wymianami młodzieży, co często znajduje odzwierciedlenie również na naszych łamach.

Koszty delegacji, jak oświadczyła Anna Rydzewska, pokrywa Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Podobne artykuły