Spokojna ulica

ROŻNOWO. Ulica w Rożnowie zwana kiedyś Leśną, będzie się nazywała teraz Spokojna. Może ulica to zbyt szumna nazwa dla dróżki prowadzącej do jednego obejścia. Niemniej skoro jedną z ulic w tej wsi nazwano znów Leśna, wspominana dróżka musiała ustąpić nazwy i będzie Spokojna.

Podobne artykuły