Parking zamiast domu

OBORNIKI. Gmina chciała sprzedać plac przy ulicy 3 Maja niedaleko ulicy Kowalskiej. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku chce, aby plac zostawić z przeznaczeniem na parking.

Burmistrz Rydzewska wyjaśniała, że tego zrobić nie można ze względu na studium zagospodarowania. Jej zdaniem nie potrzeba tam parkingu a ładny budynek upiększyłby to miejsce, tworząc wzdłuż Kowalskiej atrakcyjny ciąg zabudowy. Zdaniem Wojciecha Pawlika winien tam być parking a studium zagospodarowania przestrzennego nie jest szczegółowe, więc tego nie zabrania. Anna Rydzewska nie zgadza się z taką interpretacją, bo uważa, że pomiędzy budownictwem mieszkaniowym, jakie tam zaplanowano, a komunikacją jest istotna różnica.

Ponadto wskazała jeszcze jeden aspekt sprawy. Jest wielkie zainteresowanie placem, który lepiej sprzedać zasilając miejską kasę niż wciąż wywozić z tego miejsca śmieci. Dobry inwestor spowodowałby, że ten obszar stałby się ładnym fragmentem miasta. Co do inwestorów to warto dodać, że pomimo ceny wywoławczej 50 zł za m2 tamtejszego gruntu, chętni ustawili się w kolejce. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni na ostatniej sesji i ci właśnie zdecydowali 10 głosami za przeciwko sześciu głosom sprzeciwu ,że działka nie zostanie sprzedana.

Czy gmina przeznaczy tę działkę na parking, tego nie wiadomo. Pewnym jest jedynie to, że przez jakiś czas nic się tam nie zmieni.

Podobne artykuły