Napisz do Dudka

RYCZYWÓŁ. W tym roku, tak jak i w poprzednim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączył się do akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to kampania pod patronatem ministra edukacji narodowej i sportu, zorganizowana przez Fundację „Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Kampania ta była adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gminy biorące w niej udział musiały jednak płacić wpisowe, które pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Termin nadesłania prac, co prawda minął 30 czerwca, jednakże w tym tygodniu wyłoniono laureatów pięciu konkursów – „Jak wypocząć z Trzeźwym Umysłem”, „Co zrobisz gdy wygrasz?, Co zrobisz gdy przegrasz?” , ”Mierz wysoko”, „Napisz do Dudka” i „Ja wśród innych”. Zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach wahały się od odpowiedzi na 10 pytań, przez takie formy jak rysunek, plakat, opowiadanie, wiersz lub esej, aż do prezentacji multimedialnej.

Aby wziąć udział w konkursie „Napisz do Dudka”, w którym można było wygrać pięć stypendiów po 1000 zł., należało napisać list o tym, w jaki sposób przyznane stypendium może pomóc w realizacji marzeń. Po wybraniu przez komisję preselekcyjną najciekawszych listów i przedstawieniu ich wspaniałemu bramkarzowi Jerzemu Dudkowi, aby to on sam dokonał wyboru pięciu laureatów.

Uczestnicy konkursu z Ryzywołu nie zdobyli, co prawda wystarczająco wysokich miejsc, aby otrzymać te czołowe nagrody, ale dwoje z nich Dominika Figiel i Łukasz Witkowski otrzymali, zdaniem redakcji, najciekawsze nagrody. Były to listy od Jerzego Dudka wraz z autografami. Najważniejsza jednak tak na prawdę jest wiedza, którą uczniowie zdobyli podczas przygotowywania swoich prac. Skorzystali też na tym i inni, gdyż GOPS w ramach całego projektu otrzymał plakaty, naklejki i ulotki propagujące sport i zdrowy tryb życia jako alternatywę dla nałogów.

Podobne artykuły