Dobre wykonanie

OBORNIKI. Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej Obornik skarbnik poinformowała zebranych o stopniu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Jak z niego wynika gmina uzyskała nadwyżkę przychodów w wysokości ponad 5 mln złotych. Zewnętrzne urzędy kontrolne pozytywnie oceniły budżet i jego realizację a Rada jednogłośnie przyjęła informację pani skarbnik.

Podobne artykuły