Będzie chodnik

OBORNIKI. Wieś Kiszewo ma aż dwoje radnych i chętną do czynu społeczność. W ubiegłym roku starostwo dało im krawężniki a Kazimierz Adamek namawiał gminę Oborniki, aby ta dołożyła do tego kostkę betonową na nowe chodniki. Nie załatwiwszy tej sprawy w gminie zwrócił się do Starostwa i tam ją dostał.

Komentujący to Bogdan Bukowski powiedział: przy drogach powiatowych chodniki robi powiat, więc zostało to rozwiązane prawidłowo. Ową prawidłowość poprzedziły zawirowania warte większej sprawy niż wiejski chodnik. Jak oświadczyła Anna Rydzewska, rada sołecka Kiszewa chciała kostkę kupić za pieniądze otrzymane z gminy. Winna była jednak zawrzeć przedtem stosowne porozumienie ze Starostwem, bo rzecz dotyczyła chodnika przy drodze powiatowej, więc należącej do Starostwa. Nim doszło do wspólnej inwestycji wycofał się z niej kierownik Powiatowego Rejonu Dróg pan Juszkiewicz.

Są to jednak jedynie rozgrywki pomiędzy urzędnikami z gminy i powiatu, które choć opóźniły, to na szczęście nie wstrzymały budowy chodnika w Kiszewie.

Podobne artykuły