Stypendia od marszałka

POWIAT OBORNICKI. Starostwo informuje, że w roku 2005 realizowane będą stypendia dla uczniów i studentów, które przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Kandydatów do stypendium wyłania i przedstawia Zarządowi Województwa starosta danego powiatu.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy: zamieszkują na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, uczą się lub studiują w trybie dziennym, osiągają najlepsze wyniki w nauce wśród kandydatów ubiegających się o stypendium, pozostają w trudnych warunkach materialnych.

Preferencje w otrzymaniu stypendium mają osoby pochodzące z terenów wiejskich lub miast, które nie są siedzibami powiatów. Szczegółowe wyjaśnienia oraz odpowiednie druki do wypełnienia przez osoby ubiegające się o stypendium można otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a (pokój nr 217).Wypełnione druki (wniosek i zobowiązanie) wraz z właściwymi załącznikami potwierdzającymi informacje podane we wniosku należy składać ww. Wydziale osobiście w terminie do: 6 września – w przypadku stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, 26 września – w przypadku stypendium dla studenta.

W specjalnie wydanym komunikacie Starostwo Powiatowe w Obornikach informuje, że w poprzedniej edycji dla Powiatu Obornickiego przyznano: 6 stypendiów uczniowskich oraz 5 stypendiów studenckich.

Podobne artykuły