Bez zakłóceń

OBORNIKI. 20 lipca burmistrz Obornik Anna Rydzewska, w asyście pracowników Urzędu Miejskiego wizytowała kolejne odcinki robót największej od lat inwestycji gminy Oborniki o długiej, lecz treściwej nazwie: „Ochrona wód zlewni rzeki Wełny- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielawy w Obornikach oraz we wsiach Kowanówko i Rożnowo.

Przypomnijmy, że inwestycja ta, o wartości ponad 10,6 mln złotych, realizowana jest przez gminę przy 75-procentowym udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Zdaniem wizytujących i kierownika robót (firma WUPRINŻ-Poznań) prace przebiegają planowo i bez specjalnych zakłóceń.

Problemem, który nie jest zaskoczeniem ani dla inwestora ani dla wykonawcy, jest wysoki stan wód gruntowych, zalewający głębokie wykopy. Wzdłuż wykopanego rowu przez całą dobę woda ta jest wypompowywana za pomocą igłofiltrów. Cała inwestycja powinna być zakończona do czerwca 2006 roku. W niedługim czasie, na Bielawach, w Kowanówku i w Rożnowie ustawione zostaną specjalne tablice informujące o prowadzaniu tej inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Tablice są wymogiem umowy unijnej i maja przypominać o współfinansowaniu.

Podobne artykuły