Zasłużony dla Rogoźna

ROGOŹNO. Jednym z ostatnio wyróżnionych medalem Zasłużony dla Rogoźna i pamiątkowych wpisem do Księgi Pamiątkowej był Marian Grabiński.

Urodził się on 4 listopada 1929 roku w Murowanej Goślinie. Dzieciństwo i młodość spędził w Rogoźnie. W latach 1945-1950 uczęszczał tam do Gimnazjum. W 1950 roku podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim, na Wydziale Leśnictwa i Gospodarki Drzewnej, które ukończył w 1954 roku uzyskując tytuł inżyniera dyplomowanego. W latach 1954-1956 studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uzyskując tytuł magistra. W roku 1976 ukończył podyplomowe Studium Służby Zagranicznej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1956 roku w Centrali Handlu Zagranicznego PAGED, jako specjalista do spraw eksportu i importu drewna. W następnych latach zajmował między innymi następujące stanowiska: zastępcy dyrektora Centrali Handlu Zagranicznego PAGED, przewodniczącego Sekcji Austriackiej w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, pierwszego zastępcy dyrektora generalnego POLSERVICE, wiceprzewodniczącego Izby Polsko-Szwedzkiej w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego i Przedstawiciela POLSERVICE w Iraku, Kuwejcie i Jordanii. W 1989 roku został zatrudniony w charakterze Głównego Specjalisty w IKEA Service Office w Warszawie, później – do chwili obecnej, jako doradca Zarządu IKEA HANIM S.A. w Jankach koło Warszawy. W 1988 roku poznał twórcę IKEA – Ingvara Kamprada, z którym do dziś utrzymuje ożywione kontakty.

Z inicjatywy Mariana Grabińskiego w 1990 roku rozpoczęły się negocjacje dotyczące lokalizacji fabryki mebli w Rogoźnie. Brał on w nich udział z ramienia IKEI i amerykańskiej firmy KLOTE INTERNATIONAL. Zakład zarejestrowano w sądzie 9 stycznia 1992 roku jako DENDRO POLAND LTD spółka z o.o. Razem ze Szwedem Berntem Lundgrenem był członkiem pierwszego Zarządu Spółki. W 1996 roku DENDRO odkupiło hale produkcyjne wraz z terenem od Pilskich Fabryk Mebli. Obecnie DENDRO jest największym przedsiębiorstwem w Rogoźnie zatrudniającym ponad 300 pracowników.

Podobne artykuły