Likwidacja pojazdów

POWIAT OBORNICKI. Od 1 lipca br. obowiązuje ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W myśl jej brzmienia, właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Przy przekazaniu konieczne jest przedstawienie dokumentów ewidencyjnych, a przyjmujący ma obowiązek ich sprawdzenia oraz sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu, w tym kompletności. Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu obowiązuje opłata w wysokości 10 zł za każdy brakujący kilogram masy.

Przepisy ustawy, pod karą grzywny, zabraniają wprowadzania do obrotu niektórych materiałów, przedmiotów i wyposażenia lub części pojazdów. Pojazd może zostać wyrejestrowany tylko po przekazaniu pojazdu do stacji demontażu

Należy także pamiętać o innych przepisach dotyczących właścicieli pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi pojazdy muszą być ubezpieczone. Obowiązek ten powstaje z chwilą nabycia pojazdu (a nie zarejestrowania) i obowiązuje do chwili jego fizycznej likwidacji lub chwili zbycia. Obowiązek ubezpieczenia pojazdu jest egzekwowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W najbliższym czasie napiszemy o stacjach demontażu zarejestrowanych w powiecie obornickim. Wszystkie muszą posiadać aktualną homologację i spełniać warunki określone przepisami. Wszystko to ma służyć ochronie środowiska a więc na korzyść nas wszystkich.

Podobne artykuły