Jak opisać las?

OBORNIKI. Wśród atrakcji tegorocznych obchodów Dni Obornik było spotkanie z autorem przewodników po Wielkopolsce – Pawłem Andersem. Odbyło się ono w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy i stało się okazją zaprezentowania przez zaproszonego regionalistę jego najnowszej publikacji, pt. Puszcza Notecka – przewodnik krajoznawczy. Powstał on w wyniku współpracy Pawła Andersa z pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w Poznaniu oktorem Kusiakiem.

Przewodnik składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale jest opis, w drugim można znaleźć ciekawsze miejscowości, a trzeci to szlaki turystyczne. W celu opracowania przewodnika autor przejechał 1672 km koleją, 420 km PKS, 320 km samochodem oraz 180 km rowerem. Paweł Anders przygotował już wiele przewodników, informatorów, map i innych publikacji o Wielkopolsce. Postawił sobie za zadanie zachęcenie Wielkopolan do wyjścia w plener, dlatego ukazał Puszczę Notecką z tej mniej znanej strony. Przedstawił ją jako obszar nieskalanej przyrody, która składa się głównie z jednowiekowych drzewostanów sosnowych, występujących na obszarze wydmowym między Notecią a Wartą.

Puszcza Notecka jak trafnie spostrzegł autor, – puszcza to obszar około 1200 km2, gdzie występują nie tylko sosny, ale i malownicze jeziora rynnowe, torfowiska, złoża ropy naftowej czy wydmy. Regionalista zachęcając do zwiedzania puszczy z książką w ręku podkreśla, że tam po ciężkim dniu pracy można odnaleźć spokój, posłuchać świergotu ptaków, a w okresie jesiennym napełnić zabrany ze sobą kosz grzybami. Ważnym atrybutem tego przewodnika są barwne fotografie, rysunki, plany miejsc oraz szlaków – jest ich około 1000. Opracowaniem tych planów miejsc oraz szlaków zajął się P. Anders oraz P. Wacławski, a opracowanie graficzne okładki wykonała Alina Kus.

Przed napisaniem książki autorzy zadali sobie pytania: Jak opisać las? Jak go sfotografować? Jak go pokazać, aby zachęcić innych do wycieczek leśnych? Czy autorom udało się znaleźć odpowiedzi?- przekonamy się sięgając po powyższą publikację.

Podobne artykuły