Legenda o Obornikach

OBORNIKI. Nic tak nie nobilituje miasta jak ładna legenda. Toteż Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy wspólnie z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej „Lech – Sekcja HURAGAN” ogłosiły konkurs na legendę o Obornikach. Na konkurs wpłynęły aż 64 prace.

Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpiło podczas obchodów Dni Obornik. Tematycznie najwięcej legend było związanych z nazwą miasta, choć znacznie odbiegały od prawdziwej etymologii. Były również prace mówiące o powstaniu nazw rzek Wełny i Warty, o borach rozciągających się nad ich brzegami, o podziemnym przejściu łączącym Kościół Farny z Klasztorem Franciszkanów, o walkach ze Szwedami i zniszczeniu miasta, a także o spotkaniu króla Władysława Jagiełły z Urichem von Jungingenem.

Autorami wyróżnionych prac są: Emilia Schelenz ze Szkoły Podstawowej w Chrustowie, Daniel Sawiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Mateusz Dziarmaga z Gimnazjum nr 2, Anna Surdyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Paula Lis z Gimnazjum nr 3, Maciej Czypek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Bartłomiej Pawlik z Gimnazjum nr 2, Aleksandra Gawlik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Hanna Kowalczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Kajetan Ruks z Gimnazjum nr 2 w Obornikach, Marcela Kromolicka z Gimnazjum nr 3 w Obornikach, Marcin Chudziński z Gimnazjum nr 3 w Obornikach.

Dokonując podsumowania konkursu Dyrektor Biblioteki Krystyna Eichler zauważyła w pracach uczestników ogromny wpływ współczesnej literatury młodzieżowej. Na przykład w jednej z legend pojawili się bohaterowie książki o Harrym Potterze. Tworzenie legendy o mieście to proces wieloletni, by nie rzec wielowiekowy. Zatem należy mieć nadzieję, na kolejne edycje konkursu na legendę o Obornikach.

Podobne artykuły