Zmiany w rogozińskiej oświacie

ROGOŹNO. Pełnomocnik ds. oświaty Marian Kuszak przedstawił perspektywy rogozińskich szkół. Już na samym wstępie uspokoił, że w przyszłym roku szkolnym nie będzie tak tragicznie, jakby się to mogło wydawać,. Nie mniej pewne redukcje będą konieczne. Ogólnie będzie mniej 13 uczniów w gimnazjach a w podstawówkach 25. Mniej będzie klas, bo aż cztery oddziały ubędą. W Gimnazjum nr 1 odpadną dwa oddziały – jeden normalny, drugi dla niepełnosprawnych. W Gimnazjum nr 2 będzie mniej o jeden oddział. W Parkowie jeden dojdzie, ale jeden w podstawówce ubędzie.

W Szkole Podstawowej w Gościejewie dojdzie jeden oddział, bo dojdzie paru uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 – o jeden oddział będzie miej. (Dlatego szkoła stanie się typową dwóciągówką). W Szkole Podstawowej nr 3 ubędzie jeden oddział nauczania początkowego. W Pruściach o będzie o czterech uczniów więcej, niemniej nadal będą oddziały łączone. Razem do szkół pójdzie 2260 w tym1445 do szkół podstawowych. Nadal będzie sporo nadgodzin i muszą się na to znaleźć pieniądze w budżecie ostrzegł pełnomocnik Kuszak podkreślił też, że nikogo nie zwolnią, kto jest na całym etacie lub mianowany. Będzie jednak trochę mniej nadgodzin niż w roku minionym, co odbije się na poborach

Wyjaśnił też, że do Budziszewka, które ma dobre warunki lokalowe uczęszcza mało dzieci. Próbował dołączyć Wiatrowo z gminy Wągrowiec ale byłoby więcej problemów z tym niż zysku. Oddanie zaś Prusiec w ręce tamtejszego społeczeństwa nie jest możliwe, bo jest ono zbyt ubogie. Przyznał też, że oczekiwania, co do przyszłego osiedla Boguniewo – Nienawiszcz, budzą jego wątpliwości, aby rodzice tam mieszkających w przyszłości dzieci zechcieli je wysyłać do Budziszewka zamiast na przykład do Poznania. Do Budziszewka zamiast do jego szkoły można by ostatecznie dowozić dzieci z Boguniewa, ale jest ich zaledwie 13, więc nie ma to sensu, bo problemów tej szkoły to nie rozwiąże.

Podobne artykuły