Wsparcie z zachodu

OBORNIKI. Pan Rainer Vetter – firma Hartlieb z Goppingen – Już od dwóch lat przesyła regularnie i bezinteresownie do Obornik sprzęt rehabilitacyjny w postaci wózków i tzw. balkoników.

Od pewnego czasu dyrektor PCPR Barbara Rojna- Słabolepsza poszukiwała wózki inwalidzkie dla dwóch mieszkańców Obornik. Tym większa była jej radość, że reakcja na apel była natychmiastowa.

Dwaj mieszkańcy południowych Niemiec dostarczyli poszukiwane wózki firmie Hartlieb Rainera Vettera a on przekazał je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki temu starsi i cierpiący Oborniczanie będą mogli się poruszać. Wiadomo, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie. Jak widać społeczeństwo powiatu obornickiego może liczyć na wsparcie zagranicznych przyjaciół.

Podobne artykuły