Tomasz Szrama dyrektorem ogólniaka

OBORNIKI. Koniec kadencji dyrektoria Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach był jednocześnie początkiem zawirowań, do jakich doszło wokół tej szkoły podczas walki o ewentualną reelekcję pani dyrektor. Gdy jej starania czynione w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego nie przyniosły spodziewanych oczekiwań i ogłoszono konkurs, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Rozdzwoniły się telefony do członków Rady Rodziców w sprawie poparcia i zaczęły naciski na mniej chętną byłej dyrektor część grona pedagogicznego oraz zabiegi w Kuratorium Oświaty. Do końca nie było pewne, czy ogromna praca Teresy Kasprzak włożona w utrzymanie się nadal w fotelu da spodziewany rezultat.

Do konkursu zgłosiły się prócz Teresy Kasprzak jeszcze dwie osoby – wicedyrektor szkoły średniej w Pile Anna Krzemińska oraz nauczyciel LO w Obornikach Tomasz Szrama. Oceniała je komisja w składzie: przedstawiciele starostwa – Andrzej Okpisz, Kazimierz Zieliński i Władysław Ruks; z kuratorium – Janusz Roszczka, Elżbieta Powierza i Roman Henicz; Radę Rodziców reprezentowali Anna Dubisz i Jerzy Wilczek, Radę Pedagogiczną LO Zbigniew Wojdowski i Jarosław Paulus a związki zawodowe Maria Lisek (ZNP) i Teresa Krzysztoń (NSZZ Solidarność). Po przesłuchaniu kandydatów komisja siedmioma głosami przeciwko pięciu wybrała według niej najlepszego kandydata. Dotychczasowa dyrektor odpadła i to jak zdołaliśmy się dowiedzieć, bez większego żalu wśród nauczycieli ogólniaka.

Nowym dyrektorem został 34 letni mieszkaniec Kiszewa Tomasz Szrama. Jest nauczycielem chemii. Pracował przez wiele lat w Szkole Podstawowej w Kiszewie pełniąc tam jednocześnie społecznie funkcje wicedyrektora. Uczył chemii w Gimnazjum nr 1 a potem w LO w Obornikach. Jest autorem podręcznika do nauki chemii (zbiór zadań) Przygotował wielu laureatów konkursów chemicznych włączając w to również ogólnopolską olimpiadę. Jest osobą lubianą przez młodzież i cieszącą się sympatią koleżanek i kolegów. Łatwy w bezpośrednich kontaktach, ma wyraźną wizję nowoczesnej szkoły. Potrafi wymagać i pomagać. Jest też członkiem Platformy Obywatelskiej a jego ojciec był niegdyś dyrektorem PGKiM. Należy wierzyć, że nowy dyrektor zacznie lepszy okres obornickiego ogólniaka, czego nasza redakcja mu serdecznie życzy.

Podobne artykuły