Zagospodarowanie odpadów

ROGOŹNO. Rok temu firma Abrys -Technika opracowała plan gospodarki odpadami w gminie Rogoźno. Plan pozytywnie zaopiniowali wojewoda i starosta. Rada przyjęła go 13 głosami. (Jeden radny nie głosował). Plan obejmuje również wszelkie sprawy związane z ochroną środowiska.

Miał do niego początkowo zastrzeżenia pan Feliks Karczmarek, więc firma program poprawiła i jego trzecią wersję przesłała do Rogoźna. Jest już gotowy, zawiera zadania krótko i długo terminowe. Gmina jest dobrze przygotowana do selektywnej zbiórki odpadów i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby z dnia na dzień stawała się czystsza i zdrowsza..

Podobne artykuły