Wielkie kanalizowanie

OBORNIKI. Gmina Oborniki w najbliższym czasie pożyczy 8, 633 mln złotych (na 1,31 %) na realizację zadania kanalizowania gminy w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Gdy zadanie zostanie zakończone Unia zwróci Obornikom znaczną cześć nakładów. Największym zadaniem będzie kolektor wzdłuż brzegów wełny i objęcie kanalizacją osiedla Bialawy, wsi Kowanówko i cześć Rożnowa

Będzie też kanalizowana ulica Lipowa wraz z jej przebudową. Jest też przygotowana dokumentacja i wydane pozwolenie na skanalizowanie śródmieścia Obornik. Tam też niedługo zaczną się prace. Jednocześnie powstał projekt kanalizowania pozostałej części Obornik, która jeszcze nie jest skanalizowana. Kolejnym etapem będzie objęcie kanalizacją drugiej części Rożnowa i wsi Kowanowo. Kanalizacja spływna do oczyszczalni ścieków obejmie wszystkie wsie. Mniejsze zostaną wyposażone w oczyszczalnie przyzagrodowe. W ten sposób zostanie nadrobione wiele dziesiątek lat zastoju w budowie infrastruktury.

Podobne artykuły