Uczniowie dostaną pieniądze

RYCZYWÓŁ. Kwota jaką Urząd Gminy otrzymał na stypendia szkolna stanowiła jedynie 17% zapotrzebowania. 9 czerwca Gminna Komisja Stypendialna w składzie Jan Molski, Elżbieta Gawrońska i Barbara Machowska zadecydowali, że stypendium na rok 2005 będzie wypłacone jednorazowo.

Na terenie gmina z pomocy skorzysta 400 uczniów. Tam, gdzie dochód na osobę wynosi 100 złotych, 54 osoby otrzymają po 170 zł; z drugiej grrupy (dochód od 101-202) 161 uczniów otrzyma po 136 zł; z trzeciej (dochód od 201-316) 185 uczniów dostanie po 85 zł. Najprawdopodobniej do 20 czerwca wnioskodawcy otrzymają decyzję, w której będzie zaznaczona wielkość kwoty otrzymanej i termin wypłaty, który planuje się w połowę sierpnia. Do 31 lipca będą musieli również dostarczyć do Urzędu rachunki za wydatki objęte stypendiami socjalnymi (odzież sportowa, podręczniki, bilety miesięczne itd.). Komisja Stypendialna 95% dofinansowania skierowała na stypendia socjalne a 5% na zasiłki losowe.

Podobne artykuły