Nagrodzeni funkcjonariusze

OBORNIKI. 9 czerwca odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie z policjantami, których rokrocznie burmistrz nagradza za szczególne zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków zawodowych. W uroczystości uczestniczyli prócz samorządowców, komendanci Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

W tym roku wyróżnienia przypadły w udziale policjantom z KPP w Obornikach – Ryszardowi Buczkowskiemu, Przemysławowi Bogielczykowi, Mariuszowi Radke i Leszkowi Nowakowi, Strażnikowi Miejskiemu – Romualdowi Nowickiemu oraz funkcjonariuszowi Ko mendy Wo jewódzkiej w Poznaniu – Tomaszowi Liczakowi. Ten ostatni został nagrodzony za to, że, nie będąc na służbie w swoim rejonie, przyczynił się do zatrzymania sprawców, którzy dewastowali park w naszym mieście.

Wszyscy policjanci otrzymali kwiaty, listy z podziękowaniami i gratulacjami oraz upominki w postaci specjalnie na tę okazję wygrawerowanych zegarków.

Na spotkanie przybył też nowy Komendant Powiatowy Policji, Wojciech Spychała, któremu burmistrz Bukowski złożył najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności na nowopowierzonym stanowisku. Komendant został serdecznie powitany nie tylko przez przedstawicieli władz samorządowych, ale także przez nadleśniczego, który zadeklarował współpracę służb leśnych z KPP.

Podobne artykuły