Powiat sprzedaje

POWIAT OBORNICKI. Wszystkie mieszkania powiatowe znajdujące się w Objezierzu zostały wreszcie sprzedane. Jeszcze jeden akt notarialny czeka na podpisanie i będzie komplet. Powiat uzyskała ze sprzedaży tych mieszkań 27 tysięcy złotych.

Niestety pomimo starań znajdująca się w Nienawiszczu działka rekreacyjna nadal nie zmieniła właściciela. Władze powiatu liczą, na co najmniej 91 tyś wpływu z jej sprzedaży o ile uda się do niej skutecznie doprowadzić. Tu warto przypomnieć, że sklep mięsny straszący przy starostwie powiatowym był wynajmowany bez skutku przez sześć. Należy mieć nadzieję na wielkie przyspieszenie i rychłe pozbycie się również i wspomnianej działki.

Podobne artykuły