Gminne rozdawnictwo

GMINA OBORNIKI. Po długich bojach Rada Miejska Obornik zdecydowała większością głosów o zakupieniu na użytek dentystki z Golęczewa autoklawu o wartości około 15 tysięcy złotych.

Pani stomatolog przyjmuje również w Objezierzu, gdzie wykonuje zabiegi stomatologiczne w oparciu o umowę w Narodowym Funduszem Zdrowia. O ile jej kontrakt jest podobny do pozostałych kontraktów stomatologów w naszym kraju, to na ubezpieczenie przyjmować będzie tylko nielicznych objezierzan. Mimo to radni zdecydowali, aby zakupić jej potrzebny do sterylizacji narzędzi autoklaw. Argumentem było głównie to, że owa dentystka wykonuje swe usługi dla ludności gminy.

Tego typu precedens może się przydać pozostałym stomatologom i lekarzom obornickiej gminy, którym Rada nie ma powodu odmawiać, gdy i oni zażądają wyposażenie ich w darmowy sprzęt.

Nie tylko medyków winna objąć hojność Rady. Nasza redakcja zastanawia się czy by nie wystąpić do radnych z propozycją zakupienia nam nowej drukarni. W końcu my też pracujemy dla ludności gminy…

Podobne artykuły