Obornicka gra w miliony

OBORNIKI. Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A poinformowały, że 20 maja 2005 roku złożyły w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wydziale I Cywilnym pozew przeciwko Miastu i Gminie Oborniki o wypłatę odszkodowania w kwocie 1.958.290,78 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powodem pozwu jest cofniecie przez obecną burmistrz warunków zabudowy wydanych FM przez byłego wiceburmistrza Henryka Dykcika, z powodu braku kompetencji tego ostatniego, aby takie warunki jednoosobowo komukolwiek wydawać.

Owo cofnięcie warunków spowodowało wygaśnięcie umowy przedwstępnej zawartej przez FM z firmą chętną kupić teren fabryki pod hipermarket. Późniejsze wygaśnięcie również wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego w całej Polsce a dalej odmowa burmistrz Anny Rydzewskiej wydania warunków zabudowy sprzyjających, naraziło, zdaniem zarządu fabryk, je na szkodę, którą miałaby pokryć żądana w pozwie kwota.

Obecnie opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego działki należącej do FM. Warto też na marginesie dodać, że FM ma nieuregulowane zobowiązania podatkowe wobec gminy Oborniki (mieszkańców tej gminy) na kwotę ponad miliona złotych.

Na odpowiedź – kto komu i ile zapłaci trzeba będzie jeszcze poczekać.

Podobne artykuły