Amerykanin dla Rogoźna

ROGOŹNO. Choć uroczyste wręczenie Medali Pamiątkowych z wpisem do Księgi Pamiątkowej Zasłużony dla Rogoźna odbyło się 3 maja z powodu szczupłości miejsca dopiero teraz publikujemy uzasadnienie nadania tytułu dla pana Normana Darella Hendersona, które wpłynęło do biura Rady Miejskiej.

Norman Darell Henderson urodził się 20 grudnia 1954 roku w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Knoxville, w stanie Tennessee. Od ukończenia Wyższej Szkoły Technicznej w Knoxville związał się z przemysłem meblarskim. W fabrykach mebli w Stanach Zjednoczonych przepracował ponad 20 lat, przechodząc różne szczeble kariery zawodowej. Najdłużej pracował w fabryce mebli Klote International Corporation – najpierw jako tapicer, później – kierownik. W 2001 roku zawarł związek małżeński z Polką Joanną Rurek. W 2001 roku urodziła się ich córka, a w 2004 roku – syn. Norman Darell Henderson mieszka i pracuje w Rogoźnie od 1993 roku. Od momentu przyjazdu do Polski pracuje w fabryce mebli Dendro Poland Ltd.. Początkowo pracował w tej firmie na stanowisku konsultanta, a w lipcu 1994 roku Zgromadzenie Wspólników powołało go w skład Zarządu spółki i powierzyło stanowisko dyrektora. Firma Dendro specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych, wykonywanych według technologii polegającej na spienianiu styropianu w prasach.

W 1998 roku N.D. Henderson wybudował dom w Rogoźnie, w którym mieszka wraz z rodziną. Posiada także zezwolenie wojewody na stały pobyt w Polsce.

Dyrektor i firma Dendro aktywnie wspierają lokalną społeczność Rogoźna. Wsparcie finansowe otrzymało wiele instytucji i osób prywatnych, między innymi szkoły, straż pożarna, WOPR i kluby sportowe. Od wielu lat organizowany jest turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Dendro. N.D. Henderson ma duże zasługi w adaptacji dla celów mieszkalnych Domu Dla Osób Bezdomnych Monar-Markot w Gościejewie. Dyrektor jest członkiem Koła Łowieckiego Olszyna w Rogoźnie. Zasłużył się dla Koła szczególną ofiarnością, finansując budowę biesiadnika myśliwskiego i kominka w uroczysku leśnym w Olszynie. Z budowli tej korzystają nie tylko myśliwi, ale również szkoły, urzędy i nadleśnictwo organizując tam swoje imprezy.

Podobne artykuły