Połajewski festyn

POŁAJEWO. W niedzielne popołudnie na podwórzu Szkoły Podstawowej w Połajewie odbył się III Festyn Środowiskowy z okazji dnia patrona, Arkadego Fiedlera. Miał on na celu integrację dzieci i rodziców, a więc lokalnego środowiska.

Zabawa rozpoczęła się już dzień wcześniej występami dwóch znakomitych kabaretów: Moralnego niepokoju z Warszawy i Gźik z Poznania, które zaprezentowały pro fe s jonalne skecze związane z literaturą. Na występ sprzedano około 160 biletów, z których pieniądze zasilą bu dżet szkoły. Dodać w tym miejscu należy, że kabarety wystąpiły gratisowo.

W niedzielę pogoda się nieco pogorszyła i w początkowych minutach festynu popadywał deszcz. Lecz nie wystraszył on mieszkańców Połajewa, którzy całymi rodzinami przybyli uczestniczyć w zabawie. Festyn rozpoczął się występem szkolnego teatrzyku dzieci młodszych prowadzonego przez panie Karinę Schubert i Małgorzatę Spiżewską. Następnie zwycięscy ogólnoszkolnego quizu o patronie (prze prowadzonego 13 maja), którymi okazali się ucz niowie z klas: I miejsce klasa VIB; II miejsce klasa VA i III miejsce klasa IVB otrzymali nagrody.

Atrakcją tegorocznego festynu był rękaw strażacki, którym wszyscy odważni milusińscy mogli zjechać z drugiego piętra, a także wspaniała loteria fantowa. Oprócz tego wszyscy chętni (za drobną opłatą) mogli przejechać się końskim wozem, zjeść ciasta wypieczone przez rodziców uczniów, a także kiełbaskę z rożna i przysłowiową pajdę chleba z smalce własnej roboty i kiszonym ogórkiem. Głównym wodzirejem imprezy był miejscowy muzyk Leszek Lewandowski, który poprowadził konkurs karaoke.

Główną nagrodę w loterii – rower wygrała pani Lidia Jarosz z Połajewa. Aparat fotograficzny Kodak Natalia Przybył z Lisiej Góry, a żelazko Marlena Walkowiak z Połajewa.

Podobne artykuły