Dobry rolnik z Tłukaw

RYCZYWÓŁ. Leszek Szudrowicz z Tłukaw został jednym z laureatów IV edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, w którym startowało stu uczestników. Z uwagi na ten fakt, wójt Gminy Ryczywół Jerzy Gacek złożył na ręce gospodarza okolicznościowy list pochwalny.

Konkurs Wielkopolskiego Rolnika Roku, ustanowił w 2000 roku zarząd województwa wielkopolskiego, a jego celem jest prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników wielkopolski. Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Włodzimierza Fiszera, posługując się czytelnymi kryteriami oraz obiektywną i wszechstronną oceną wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, kwalifikując je do grup nominowanych i laureatów. W konkursie mogą brać udział wszyscy rolnicy z wielkopolski pod warunkiem, że poziom produkcji ich gospodarstw jest wysoki a technologie w nich stosowane są nowoczesne i przyjazne dla środowiska. Obok efektów ekonomicznych oceniana była także estetyka obejścia oraz ogólna sylwetka kandydata na najlepszego rolnika.

Tłukawski laureat jest właścicielem 275 ha gospodarstwa, w którym hoduje trzodę chlewną (240 macior o wysokim wskaźniku) w cyklu zamkniętym. Gospodarstwo posiada własną bazę paszową, umożliwiającą utrzymanie tak dużego stada trzody.

Podobne artykuły