Będą kanalizować gminę

RYCZYWÓŁ. Gminę Ryczywół zaliczono do obszaru tak zwanych aglomeracji, co gwarantuje ujęcie zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Do programu zgłoszono wykonanie kanalizacji pozostałej części Gorzewa, Ludom, Ludomek, Łaszczewca, Drzonka, Dąbrówki Ludomskiej, Orłowa i Lipy.

Inwestycja obejmować będzie modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Ryczywole oraz wybudowanie sieci rurociągów tłocznych i grawitacyjnych z przepompowniami. Realizacja tych zadań przewidziana jest na lata 2006-2013. Umieszczenie powyższej inwestycji w programie stwarza Gminie możliwość skorzystania z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy unijnych.

Podobne artykuły