OSP w młodych rękach

NOWOŁOSKONIEC. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Tak już od 60 lat Ochotnicza Straż Pożarna w Nowołoskońcu pomaga, ratuje i służy.

Pionierami i pierwszymi druhami, którzy zaraz po wyzwoleniu powołali strukturę OSP do życia byli K. Bartol, J. Kucharski, S. Wojdziak, J. Jackowiak, S. Panek, S. Palinkiewicz, L. Sajna, J. Bartol, J Józef Zaraś i Cz. Pytel, który został pierwszym prezesem. W długiej w historii OSP Nowołoskoniec było wiele dni wartych wspomnienia. Jednym z nich był Dzień Strażaka 1998 roku, gdy dostali pierwszy wóz bojowy marki star. Był to też początek rozbudowy remizy. Służy ona wraz z garażem do dziś a od pewnego czasu jest pięknie odnowiona.

Zarząd OSP w Nowołoskońcu to ludzie młodzi i prężni. Prezes Dominik Ruks z zastępcą Patrykiem Wieczowkiem, naczelnikiem Krzysztofem Bartolem i jego zastępcą Adamem Dombrowiczem zadbali o nie tylko o remizę, ale i o jej otoczenie. Lista ich inicjatyw jest długa. Te starania zostały dostrzeżone w Urzędzie Miejskim, który zakupił konieczne materiały, aby druhowie we własnym zakresie mogli zadbać o remizę i wieś. Na koniec, z okazji 60-lecia, burmistrz Obornik ufundowała OSP tablicę pamiątkową, która zawisła na ścianie odnowionej remizy. Ubiegłosobotnią uroczystość rozpoczęła msza koncelebrowana przez ks. Zbigniewa Urnego. Po niej Anna Rydzewska odsłoniła wspomnianą tablicę a ksiądz proboszcz ją poświęcił, życząc druhom dalszej pomyślności w zbożnej służbie. Była to też okazja nagrodzenia najbardziej zasłużonych medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złote medale dostali: Marek Kucharski oraz Wiesław i Zbigniew Konieczni, srebrne Adam Dombrowicz i Patryk Wieczorek a brązowe zawisły na piersiach Leszka Gutowskiego oraz druhen Moniki Ruks i Anny Perlicjan. Tu warto wspomnieć, że Panie w 59 osobowej OSP, to grupa aż 15 druhen.

O ile strażacy z Nowołoskońca biorą udział w niemal wszystkich zawodach i najczęściej zdobywają notowane miejsca, to i panie mogą się pochwalić niemal rekordową liczbą występów z zawodach strażackich, i nie mniejszą liczbą zwycięstw. Od 1999 roku aż dziewięć razy zdobywały pierwsze miejsca na zawodach szczebla gminnego i powiatowego a dwukrotnie dotarły do stopnia wojewódzkiego.

Osób wartych nagrodzenia jest w Nowołoskońcu znacznie więcej, toteż długo wręczano im dyplomy, nagrody a wśród ponad uzyskanych wcześniej 60 –ciu pucharów stanął kolejny. Po oficjalnej uroczystości goście zwiedzili izbę tradycji, wpisując gratulacje do specjalnej księgi pamiątkowej. Wśród eksponatów, do najciekawszych należy zapewne najstarsza w gminie Oborniki motopompa, którą strażacy chcą niedługo spróbować uruchomić.

Dzień 60-ciolecia OSP zakończyły – poczęstunek wyborną grochówką i słodyczami oraz zabawa taneczna. Na koniec zapytaliśmy druhów czy jest jeszcze coś, o czym marzą? Odparli – że tym czymś jest włączenie ich jednostki do krajowego systemu ratowniczego. Biorąc po uwagę ich obecne dokonania, można mieć nadzieję, że i to marzenie prędko się spełni.

Podobne artykuły