Poważne zastrzeżenia komisji rewizyjnej

ROGOŹNO. Raport Komisji Rewizyjnej (KR) sporządzony na potrzeby Rady Miejskiej Rogoźna nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wykonanie budżetu gminy rodzi wiele poważnych zastrzeżeń.

Złej polityki finansowej komisja dopatrzyła się nie tylko w samym urzędzie, ale i w podległych mu jednostkach. Wśród licznych zarzutów do poważniejszych można zaliczyć niewłaściwe udzielanie umorzeń. Zdaniem KR burmistrz naruszył przepisy ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Chodzi o to, że rozliczenia pomiędzy podmiotami świadczącymi sobie usługi muszą być fakturowane.

Nie dopełniono tego w stosunkach urząd – ośrodek Za Jeziorem. Komisja zwróciła uwagę na wcześniejszą deklarację dzierżawcy ośrodka w sprawie nieodpłatnego wynajmu sceny na potrzeby gminy za 20 tys. złotych. Deklaracji tej jednak nie rozliczono w umorzeniach podatkowych. Przy wynajmie naruszono też przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uchybiono także podatkom w zakresie VAT, który winien być naliczony. Znacznie więcej uchybień dopatrzono się we wspomnianej, a najwyraźniej korupcjogennej – jak powiedział lektor, współpracy burmistrza z dzierżawcą..

Niemniej było ich też w sferze zamówień publicznych. Zdaniem KR wyraźnie widoczny był brak nadzoru nad tymi zamówieniami. Niektóre przetargi na zadania zlecone w roku 2004 bez uzasadnionych przyczyn były realizowane w końcówce roku, przez co dopuszczono do niekorzystnych dla zamawiającego zapisów w umowach, polegających na zaciąganiu bez upoważnienia zobowiązań na rok 2005. Przykładem tego może być umowa na budowę nawierzchni ulicy Asnyka i Orzeszkowej.

Komisja dopatrzyła się także bezzasadnego stosowania przez B Janusa preferencji dla niektórych podmiotów zewnętrznych, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług. Przykład – przyznanie świadczącemu takie usługi radcy prawnemu pieniędzy z miejskiej kasy na telefon komórkowy. Zastrzeżeń o mniejszej lub większej randze było znacznie więcej, co nie pozostało bez wpływu na późniejsze głosowanie radnych nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Rogoźna, o czym piszemy w innym miejscu.

Podobne artykuły