Jeden wstrzymujący przy absolutorium Pochyluka

POŁAJEWO. 27 kwietnia w Połajewie odbyła się sesja Rady Gminy, na której najważniejszą sprawą było udzielenie wójtowi Stanisławowi Pochylukowi absolutorium. Za udzieleniem absolutorium określiło 11 radnych z 12 obecnych. Radny Zielsdorf wstrzymał się od głosowania tłumacząc, iż głos wstrzymujący nie jest ani ZA ani PRZECIW.

Dziwny jest w tym przypadku jedynie fakt, że radny Zielsdorf będąc przewodniczącym trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, która miesiąc wcześniej badała wykonanie budżetu za rok 2004 i przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o poprawnym jego wykonaniu. Ciekawe, dlaczego radny podczas obrad sesji głosował przeciwnie do swojej opinii wystawionej pod koniec marca.

W sprawie sprzedaży budynku starej szkoły w Młynkowie państwu Małecckim, została podjęta stosowna uchwała. Za sprzedażą posesji głosowali radni Garstecki, Borrmann, Jeneralczyk, Sell, Klewenhagen i Rajek. Przeciwko byli: Zielsdorf, Anioła, Norkowski i Grabarz a głosy wstrzymujące oddali radni Stuba i Anioła. O burzliwej dyskusji wśród władz gminy w tej kontrowersyjnej sprawie pisaliśmy już przed miesiącem.

Do zeszłego tygodnia kilka dróg w Połajewie znajdujących się w obrębie ulicy Leśnej i Łąkowej nie miało własnych nazw. Podczas sesji podjęto uchwałę, aby na osiedlu domków jednorodzinnych powstały ulice: Godowska, Słoneczna, Gliniana i Łączna.

Na zakończenie sesji Rady Gminy radny Zielsdorf zaskoczył wszystkich obecnych wnioskiem o udostępnieniu jego osobie wszystkich uchwał jakie zostały wydane pomiędzy rokiem 1990 a 2005, a więc przez ostatnie 15 lat. Czyżby radny dopatrzył się jakiś nieścisłości czy braków w okresie rządów wójta Pochyluka? Jeżeli tak, to na pewno w najbliższym czasie się o tym dowiemy.

Podobne artykuły