Dotacje dla przedsiębiorstw

OBORNIKI. We wtorek w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się szkolenie dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem były „Dotacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Inicjatorem spotkania była burmistrz Anna Rydzewska, a prowadziła je pracownica (trener) Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Zebrani dowiedzieli się, że programów przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe na inwestycje w wysokości do 50 % poniesionych kosztów. Kolejny termin składania wniosków mija 20 maja, a następny planowany jest na 18 sierpnia. Wtorkowe spotkanie było doskonałą okazją do wyjaśnienia wielu kwestii dotyczących funduszy dla przedsiębiorców.

Właściciele firm z terenu gminy Oborniki, którzy złożyli już wnioski dzielili się doświadczeniami związanymi z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze. Trener ARR w Koninie wytłumaczyła problemy związane z wypełnianiem wniosku i zwracała uwagę na szczegóły, które mają często decydujące znaczenie przy ocenie projektu.

Podobne artykuły