Brak pieniędzy na pomoc dla uczniów

RYCZYWÓŁ. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o ustawie o zasiłkach szkolnych, która rozbudziła wśród uczniów i ich rodziców gminy Ryczywół ogromną nadzieję na wsparcie finansowe. Na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z zapisem ustawy gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z jednym z artykułów ustawy należało opracować i zatwierdzić regulamin udzielania pomocy, opracować wzory wniosków, poinformować społeczność gminy Ryczywół i czekać na: wnioski zainteresowanych i co za tym idzie, za pieniądzmi z budżetu państwa na zaspokojenie potrzeb uczniów.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 431 podań, a pieniędzy spłynęło bardzo niewiele, bo zaledwie 49 146 złotych. Gmina przyjęła regulamin dotacji w wysokości 50, 80 i 100 złotych. Pośród 431 wniosków, które zostały złożone: 185 na kwotę 50 zł, 161 na kwotę 80 zł a 54 na najwyższą kwotę 100 zł. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, biorąc pod uwagę kryteria dochodowe rodziców, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy okazało się, że na 10 miesięcy szkolnych (od września do czerwca) potrzeba 273 tysięcy 300 złotych. Gmina otrzymała od państwa zaledwie 17,9% tejże kwoty.

5 kwietnia Urząd Gminy w Ryczywole skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pismo, w którym wykazał błąd w naliczaniu środków z prośbą o korektę naliczeń. Niestety, na razie Ministerstwo nie przekazało żadnej odpowiedzi. Obecnie ryczywolscy urzędnicy mogą się jedynie zastanawiać jak ten problem rozwiązać, ponieważ na dzień dzisiejszy kwota 49 tysięcy starczy zaledwie na niepełne dwa miesiące.

Podobne artykuły