Ścieżka rowerowa

POWIAT OBORNICK. Na terenie Powiatu Obornickiego jest kilka ścieżek rowerowych. Większość bez oznakowania nie mniej cieszą się one dużą popularnością wśród mieszkańców.

Teraz zaplanowano dokonać przegląd oznakowania i uszkodzone znaki naprawić. Zarząd powiatu zaplanował też poprawić bezpieczeństwo na jednym z odcinków ścieżki rowerowej między Obornikami a Kowanówkiem.

Sprzedaż zabytkowego dworku w Miłowodach bez uwzględnienia istniejącej ścieżki wzdłuż rzeki Wełny spowodowała konieczność zmiany trasy. Nowy właściciel bez uprzedzenia zagrodził teren i na tym odcinku korzystający ze ścieżki rowerzyści, a także mieszkańcy Kowanówka muszą poruszać się skrajem drogi nr 11.

Nie trzeba dodawać, że jedenastka jest bardzo niebezpieczna zwłaszcza dla rowerzystów i pieszych. Radny Przemysław Gronostaj wspierany przez Kazimierza Zielińskiego zainicjował wybudowaniu tzw. ciągu pieszo-ro werowego wzdłuż drogi nr 11 miedzy Obornikami i Kowanówkiem a ściśle mówiąc Miłowodami. Swoją pomoc w tym zakresie zaoferował zarządca drogi krajowej obiecując pomoc w zakresie dostarczenia materiałów dla tej inwestycji. W Starostwie Powiatowym odbyło się już kilka spotkań w tej sprawie.

Nie było łatwo wobec mocnego sprzeciwu starosty Żuromskiego, który uparł się zrobić z małej ścieżki wielką sprawę polityczną. Pan starosta chciałby, aby do finansowania tej inwestycji włączyła się gmina Oborniki. Burmistrz Anna Rydzewska zobowiązała się oddać bezpłatnie grunt pod ścieżkę a pod wpływem namowy dołożyła 10 000 złotych z gminnych funduszy i zobowiązała się przekazać pracowników zatrudnionych przez gminę w ramach prac publicznych. W zażegnaniu konfliktu duży udział miał wicestarosta Zieliński i ostatecznie ustalono zakres niezbędnych działań. Konieczne jest dokonanie uzgodnień ze wszystkimi właścicielami działek na trasie tego ciągu pieszo-rowerowego.

Niektórzy z właścicieli zażądali wykupu gruntu inni godzą się na przekazanie terenów w zarząd. Do końca czerwca planowane jest dokonanie wszelkich uzgodnień, zatwierdzenie podziałów gruntów oraz przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji. Od sierpnia siłami Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykorzystując roboty publiczne planowane jest rozpoczęcie budowy, którą planuje się zakończyć do jesieni. Jeżeli plany zostaną zrealizowane ciąg pieszo – rowerowy z Obornik do Kowanówka będzie szlakiem bezpiecznym.

Podobne artykuły