Parafia św. Ducha oddała hołd Janowi Pawłowi II

ROGOŹNO. Ostatnie dni przeżywane w wielkim cierpieniu przez Ukochanego Jana Pawła II, to również gremialny udział parafian w nabożeństwach i modlitwach w kościele Św. Ducha. Ksiądz proboszcz Eugeniusz Śliwa organizował w tych dniach codzienne nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w połączeniu ze Mszą Świętą wieczorną. Poza tym parafianie bardzo licznie odwiedzali kościół, który otwarty był przez cały dzień, prosząc Boga o zdrowie dla Jana Pawła II. Przyszedł jednak dzień, który wycisnął łzy z oczu niejednego z nas. Po wieczornej Mszy i nabożeństwie usłyszano z Watykanu bolesną wiadomość. Reakcja na tę wieść była natychmiastowa, gdyż już w nocy z soboty na niedzielę księża przy licznym uczestnictwie parafian odprawili Mszę za spokój duszy zmarłego Namiestnika Chrystusowego.

Od tego momentu aż do pogrzebu codziennie parafianie bardzo licznie gromadzili się na wieczornej Mszy i nabożeństwie, podczas których wygłaszane były homilie. Czuwano przed Najświętszym Sakramentem aż do Apelu Jasnogórskiego i godziny śmierci Ojca Świętego. Przez kościół przewijały się setki wiernych, aby tu zanosić modły w Jego intencji. Wielu, co wprost oświadczali, nie modliło się za Niego, lecz do Niego, wierząc iż jest On już w gronie Świętych i tam troszczy się o nas, gdyż bardzo nas kocha.

W czwartek wieczorem młodzież rogozińska przemaszerowała z Osiedla Przemysława do kościoła Św. Ducha i mimo ulewnego deszczu licznie oddała hołd Temu, który tak młodzież ukochał. Uroczyste nabożeństwo zorganizował ksiądz proboszcz w piątek wieczorem. Wzięły w nim udział delegacje władz miejskich, przedstawiciele poszczególnych szkół, młodzież harcerska i z licznych stowarzyszeń. Kościół pękał w szwach. Przypomniano, że Ojciec Święty jest wśród nas, gdyż jest honorowym obywatelem Rogoźna, który to tytuł nadała Mu Rada Miejska jeszcze w 1999 roku.

Podobne artykuły