Gdzie ustawić pomnik?

OBORNIKI.. Smutek po śmierci Ojca Świętego z wolna przeszedł w zadumę. Przypłynęły wspomnienia a szczególnie miały co wspominać osoby, które doznały szczęścia uścisku jego dłoni, czy rozmowy z największym z Polaków. Ci którym nie było to dane, poświęcili mu wiele dobrych słów, modlitw i uczynków. Jednym z nich będzie udział w budowie Ojcu Świętemu pomnika. Zdjęcie pochodzi z pielgrzymki w 2003 roku.

Już dawno nic tak nie ożywiło oborniczan jak zapowiedź budowy na obornickim rynku pomnika Jana Pawła II. Co do samego celu, sprzeciwy należały do zdecydowanej mniejszości i pochodziły głównie z kręgów lewicowych i postkomunistycznych.

Dyskutowano raczej o lokalizacji pomnika. Tu należy od razu wyjaśnić nieporozumienia narosłe wobec planu budowy pomnika. Z całą pewnością nie będzie go budował magistrat a do tego z naszych podatków. Warto o tym wspomnieć, bowiem szacunkowy koszt budowy to 80 do 100 tysięcy złotych.

Budową pomnika poświęconego Wielkiemu Polakowi zajmie się powołany w tym celu komitet. Przewodniczy mu ksiądz dziekan Józef Kamzol. Pieniądze będą pochodzić z dobrowolnych datków społeczeństwa a chętnych prawdopodobnie nie zabraknie. Nawet z naszą redakcją kontaktowało się już kilka obornickich firm i kilka osób z pytaniem o numer konta, na które można by dokonywać wpłat.

Przy okazji nie brakowało rozmów na temat lokalizacji pomnika. Opinia zdecydowanej większości była taka, że nie powinien on stanąć na rynku. Lepsze miejsce Oborniczanie widzą w pobliżu kościoła Miłosierdzia Bożego. Stałby na tle kościoła, na wzniesieniu, widoczny z daleka i otoczony zielenią. Kusi cisza tego miejsca sprzyjająca zadumie a i cichej modlitwie.

Lokalizacja na rynku, w opinii naszych respondentów, obdziera obcowanie z Ojcem Świętym z mistycyzmu i intymności. Nie pozwoli na ową zadumę i modlitwę. Istnieje też obawa profanacji pomnika Ojca Świętego przez (za przeproszeniem) rynkowych obszczymurków, których tam nie brakuje. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia doszło na rynku do aktu wandalizmu wobec jezusowego żłóbka. Co powstrzyma wandala przed niszczeniem pomnika papieża – pytali nasi rozmówcy? Może faktycznie pobliże Domu Bożego?

Słyszeliśmy też glos o ustawienie cokołu pomnika w jednym z obornickich parków. Sądzimy, że propozycji będzie więcej i warto zwracać się z nimi do komitetu organizacyjnego, bo to najlepszy adres. Nawet Rada Miejska zaproponowała desygnowanie do tego gremium radnego Piotra Desperaka.

My również zapylimy na forum internetowym naszej strony, czy wybudowanie pomnika Jana Pawła II na rynku to dobry pomysł? 139 osób odpowiedziało, że TAK a 69, że NIE. Tydzień później zapytaliśmy, czy na pomnik Jana Pawła II dobrym miejscem będzie okolica kościoła na osiedlu Leśnym? Po godzinie uzyskaliśmy 6 odpowiedzi twierdzących i tyleż samo przeczących. Nic jeszcze nie jest przesądzone i dobrze jest, że społeczeństwo o tym dyskutuje. Świadczy to niezbicie o tym jak ważną pamiątką po Ojcu Świętym będzie ów pomnik, o którym dyskutować będziemy jeszcze nie raz.

Podobne artykuły